Snøhetta presenterer nytt mulighetsstudie på Lysheim skole, Skoppum


Onsdag 20.mai kl 18.30 presenterer arkitektfirmaet Snøhetta et nytt mulighetsstudie på Lysheim skole på Skoppum.

Snøhetta tar nå for seg hva et trafikknutepunkt er og hvordan en kan plassere og utvikle et regionalt, framtidsretta og miljøvennlig knutepunkt og grønn bydel på Skoppum.

“Glabussen” går fra stasjonen ved Rådhuset kl 18.00 og returnerer til samme sted etter møtet for de som ønsker å komme kollektivt til møtet.

Last ned Invitasjon Folkemøte Skoppum her

Folkemøtet er et samarbeid mellom

Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Rødt i Horten  og Knutepunkt Horten Vest.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag