Smittevern på agendaen


Publisert: 25.01.2020

Torsdag 23/1-20 hadde Gjerpen og Solum Bondelag medlemskveld på Århus gård. Tema var smitte/smittevern.
Kari Bjørnstad fra Mattilsynet hadde tatt turen for å holde foredrag om dette viktige temaet. Hun informerte bl.a. om dyrehelseforskriften, aktuelle sykdommer, smittevern og det nye kravet fra 1/1-20 om dyrehelsekurs for produsenter.

Ny dyrehelseforskrift trådte i kraft 01.07.2018. De nye reglene gir et større ansvar til de som jobber med produksjonsdyr. Les mer her.

Fra 01.01.2020 er det krav om at du som driver med næringsrettet dyrehold skal ha oppdatert kunnskap om dyrehelse. Les mer her.

På Animalia sine nettsider kan du lese mer om dyrehelse., samt melde deg på e-læringskurs


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag