Smart sentrumsutvikling redder matjorda og kommuneøkonomien!


Når: Torsdag 6. april kl 18.00

Hvor: Amfiet på Gjennestad Gartnerskole, Stokke

 

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til åpent møte om

“Smart sentrumsutvikling – redder matjord og kommuneøkonomien!”

 

Alle er velkommen og tema bør være særlig interessant for lokalpolitikere, rådmenn og arealplanleggere som kan få tips til hvordan arealpolitikk, eldrebølge og kommuneøkonomi henger sammen.

 

Last ned Invitasjon til åpent møte 6. april 2017 her

 

“Smart sentrumsutvikling når eldrebølgen kommer i 2021 og kommuneøkonomien strammer seg til!” v/ Michael Fuller-Gee, sjefsarkitekt og arealplanlegger i Arendal

Fuller-Gee er involvert i byutviklingsprogram i EU, engasjeres mye som ekstern hjelp i forskjellige byutviklingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt og er en etterspurt foredragsholder innen samfunnsplanlegging. Han har noen svært spennende tanker om smart og arealeffektiv sentrumsutvikling, sett i lys av at eldrebølgen slår
inn med full tyngde om 4-5 år og at kommunene får stadig strammere økonomi. Og ikke minst; det sparer matjorda.

 

“Er RPBA smart nok?”

v/ Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder for hovedutvalg for samferdsel og areal VFK

Arealeffektivitet i sentrum er en grunntanke i Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. RPBA skal revideres nå. Legger den i tilstrekkelig grad opp til smart og fremtidsrettet arealforvaltning? Det skal Hønsvall få kommentere.

 

“Kan smart sentrumsutvikling redde kommuneøkonomien?”

v/ Geir Viksand, rådmann i Tønsberg kommune

Kommunene må planlegge både arealbruk og økonomi ut i fra det faktum at vi blir stadig flere eldre. De fleste rådmenn merker dessuten at kommuneøkonomien blir strammere og strammere. Er kommunene bevisste nok på sammenhengen mellom arealforvaltning og kommuneøkonomi og tror rådmann Geir Viksand at Fuller-Gees
spennende tanker er gjennomførbare både i Tønsberg og på Revetal?

 

“Årets matjordpris” blir delt ut innledningsvis

 

Det blir innlagt pause med kaffe/te + kake!                                                                     ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag