Smart påvirkning og arealforvaltning


Bondelagene i Buskerud, Telemark og Vestfold ønsker velkommen til kurs i Smart påvirkning og arealforvaltning.Gjennestad gartnerskole i Stokke, Vestfold

11. januar 2018 kl 10.00 – 15.45

I Buskerud, Telemark og Vestfold blir vi stadig utfordret på nye samferdselsprosjekt og det sendes kontinuerlig nye arealplaner ut på høring. Bondelaget ønsker å bygge kompetanse og bli enda bedre på hvordan følge opp kommuner, fylker og utbyggere i planleggingsarbeidet og prosessen fram til vedtak i arealsaker. Hovedfokus er å unngå nedbygging av matjord. Når og hvordan skal vi bruke ressursene smartest
mulig?

Målgruppe: Kjernegruppen for kurset er tillitsvalgte og ansatte i fylkes- og lokallagene i Bondelaget (arealansvarlige i styrene) og tillitsvalgte i regionale jordvernforeninger /-allianser.


Smart påvirkning og arealplanlegging

Program Arealkurs – kan lastes ned her

 

Kl 10.00 Velkommen v/ fylkesleder Thorleif Müller, Vestfold Bondelag

 

Innføring i og bruk av Bondelagets arealplanveileder v/ Ole Andreas Lilloe-Olsen, Buskerud Bondelag og NBs Fagteam matjord

 

Matjordas vern – Forholdet mellom jordloven og plan- og bygningsloven v/ landbrukssjef Rune Nordeide, Re og Tønsberg

 

Plan og bygningsloven og planprosess – når kan vi komme med innspill? v/ Anne B. Hekland, virksomhetsleder for kommuneutvikling i Tønsberg

 

Eksempler på innspill og engasjement i planprosess v/ Bamble Bondelag, Skoger Bondelag og Sande og Strømm Landbrukslag

 

– Lunsj

 

Samferdsel – er det bar å ture frem over matjorda? v/ Anders Werp, bonde fra Øvre Eiker og statssekretær i Samferdselsdepartementet

 

Matjordplan og jordflytting – fornuftig kompensering? v/ Håkon Fæste, tidligere landbrukssjef og nå matjordplan-konsulent

 

Eksempler på hvordan: 

     …vi jobber med Regional plan og langsiktige utviklingsgrenser i Vestfold

     … Bondelaget kan samarbeide med de regionale jordvernforeningene/ – alliansene i våre fylker

 

Grunneiers rettigheter i planprosess v/ samarbeidsadvokat Anne Tellefsen, Advokatfirma Haraldsen Bydal

 

Kl 15.30 Oppsummering og avslutning 

 

Elektronisk påmelding her senest 8. januar

Spørsmål? Kontakt:


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag