Smart bruk av skogfond


15.12.14. Alle skogeiere er pålagt av myndighetene å avsette til skogfond ved salg av bar- og lauvtrevirke, herunder virke til ved og andre bioenergiformål. Skogeieren kan også bruke skogfond til å dekke egen arbeidsinnsats ved slike tiltak. – Det er viktig å bruke skogfondsordningen aktivt og velge trekksats ut i fra den enkelte skogeiers behov for investeringer i skogen. Dette i sum gir den beste økonomi for skogeier etter at alle regninger og skatt
er betalt, sier skogsjef i Viken Skog, Lars Kristen Haug.  Les mer hos Viken Skog.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag