Slik Vår Herre skapte landet


03.05.15 Vår Herre var raus med Norge. Vi fikk et langt land, med store klimavariasjoner, et mangfoldig landskap og et spenn over 13 breddegrader. Få andre har greid å fylle et slikt areal så godt – med så få mennesker. Dette skrive Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse, i et blogginnlegg. Han peker på behoved for en aktiv landbrukspolitikk. -Vi må være rause med hverandre og gi like muligheter over hele landet. Kun gjennom det kan vi
realisere vårt felles potensial.

Les innlegget hos Norsk LandbrukssamvirkeALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag