Slås lokallagene i Borre og Undrumsdal sammen?


20.10.14. Årsmøtet i Undrumsdal Bondelag vedtok i fjor å arbeide for en mulig sammenslåing med Borre Bondelag. Styrene i begge lag har i høst vært samlet og innstiller nå ovenfor sine årsmøter at lagene slås sammen til Borre og Undrumsdal Bondelag. Årsmøtene avgjør dette 31.oktober.


Styret i Borre Bondelag og den valgte arbeidsgruppen i Undrumsdal har i høst jobbet med å se på muligheten for en sammenslåing. Bakgrunnen er en henvendelse Undrumsdal Bondelag har gjort til Borre Bondelag etter at årsmøtet i fjor vedtok å jobbe for en sammenslåing med Borre (bildet under).

Fra årsmøtet i Undrumsdal 2013

 

Nå er årsmøtepapirene sendt ut og styrene i begge lag innstiller ovenfor sine årsmøter at lagene slås sammen til et nytt felles lag, Borre og Undrumsdal Bondelag.

 

-Det er selvfølgelig alltid kjedelig å måtte legge ned et lag, men dette har vært diskutert i flere år og det har vært vanskelig å få folk til styret. Vi har samarbeidet med Borre om mange arrangement de siste årene og jeg tror dette blir en god løsning for oss i Undrumsdal, sier leder Olav Sæthre. 

 

-Jeg tror også dette vil bli en god løsning, supplerer Rigmor Freberg, leder i Borre. -Vi tror dette kan bidra til å øke aktiviteten og vi vil fortsatt ha fokus på de sosiale møteplassene. Skulle det være noen medlemmer i Borre som lurer på noe, håper jeg de tar kontakt med meg. Og så håper vi på godt frammøte! Etter årsmøtene inviteres det til After Onn.

 

Begge årsmøter skal selvfølgelig behandle saken om sammenslåing før man går til valg, men valgkomitéene har nå klar en innstilling som forutsetter at det blir sammenslåing. Her innstilles Rigmor Freberg til leder for det nye laget. Olav Sæthre går inn som styremedlem fra Undrumsdal. Skulle det ikke bli noe av sammenslåingen har valgkomitéene en alternativ plan klar.

 

Valgkomitéens innstilling kan lastes ned her.

VALGKOMITEENS INNSTILLING VED ÅRSMØTET 2014 Forutsatt sammenslåing mellom Borre og Undrumsdal


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag