Slår alarm for frukt og grønt


30.10.19. I flere år har godkjente plantevernmidler forsvunnet fra det norske markedet. Det er innen frukt og grønt problemet er størst. Både Gartnerhallen, Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving får meldinger om at produsenter vurderer å gi seg. – Hvis vi ikke har effektive bekjempelsesmidler vil fruktdyrkingen i Norge slik vi kjenner den bli borte. Du kan produsere økologisk, men volumet forsvinner, sier Harald Buttedahl. Han er fruktbonde
i Lier, og styremedlem i Gartnerhallen. Les mer i Bondebladet.

 

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag