Skuffet over manglende jordverntiltak


14.05.16. Denne uken la Stortinget fram revidert nasjonalbudsjett for 2016. Stortinget hadde bedt regjeringen legge fram nye tiltak for å bedre vern av matjorda, men budsjettet inneholdt ingen nye tiltak. -Dette var skuffende og viser dessverre at Høyre og FrP ikke tar Stortingets nylig vedtatte jordvernstrategi på alvor. Det er bare 3,5 år til 2020 når ambisiøse mål skal være nådd, og regjeringen har
rett og slett ikke tid til å skylde på at det bare er et halvt år siden strategien ble vedtatt, sier Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold i en kommentar. Også Line Henriette Hjemdal (KrF) var sterkt ute og kritiserte budsjettet i torsdagens Nationen. Det samme var Norges Bondelag

Les mer om revidert nasjonalbudsjett på jordvern.no  ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag