Skuffende holdning til jordvern i Sandefjord


22.04.14. Det er skuffende at Sandefjord kommune spiller inn nye matjordarealer ut over det som er avklart i RPBA og at de allerede ved første rullering etter vedtatt RPBA forsøker å bygge ned så mye av matjorda på innsiden av den langsiktige utviklingsgrensen. Alt arbeid som er lagt ned i RPBA kan være forgjeves hvis kommunen får godkjent sin kommuneplan, skriver Jordvern
Vestfold i sin uttalelseALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag