Skryt til forhandlingsutvalget for skadebegrensing


29.05.15. Brita Skallerud besøkte i går Vestfold for å orientere om både prosessen rundt og den inngåtte jordbruksavtalen. Forhandlingsutvalget fikk skryt for innsatsen og oppnådd gevinst, men alle var enige om at det kun var en skadebegrensende avtale som ble undertegnet. -Det har vært lite støy om endring av lammeslakttilskuddet her i Vestfold, sa Müller. -Vi må se det positive i endringa og jeg er glad for at Bondelaget
tør å prioritere de som skal inn i næringa, og ikke de som slutter.


Thorleif Müller ønsker velkommen

Thorleif Müller, fylkesleder i Vestfold Bondelag, ledet gårsdagens møte. Han reflekterte litt innledningsvis rundt prosessen, forventninger i forkant, organisasjonens arbeid og til slutt den inngåtte avtalen. -Jeg er imponert over forhandlingsutvalget, både jobben de gjorde og forhandlingsgevinsten de oppnådde. Vi må huske på at vi forhandlet med en regjering hvor FrP gikk til valg på å kutte over 6 milliarder til norsk matproduksjon
og hvor H har uttalt kutt på 1-2 milliarder! Det er derfor på ingen måte deres politikk vi nå har skrivd under en jordbruksavtale på! Vi i Vestfold Bondelag, som har kjempet hardt for blant annet høyere kornpriser, har derimot ingen grunn til å være fornøyde med denne avtalen, forklarte en tydelig fylkesleder før han slapp til Brita Skallerud.

Brita orienterte om oppgjøret og avtalen

Brita Skallerud er 2.nestleder i Norges Bondelag og en del av forhandlingsutvalget. Hun sa seg helt enig med Müller. -Dette ble en skadebegrensende avtale! Vi vet hva denne regjeringen har gått til valg på og jeg tror det svir for Listhaug når hun nå må øke budsjettet til landbruket. Men, vi må være tydelige på at denne avtalen ikke er det som skal til for å øke matproduksjonen i tråd med befolkningsveksten slik Stortinget
har vedtatt.

 

40 tillitsvalgte og medlemmer hadde møtt opp

De 40 fremmøtte fikk som vanlig høre en krystallklar Skallerud orientere om hva som skjedde i forhandlingene, hvilke saker de fikk endret på, hvilke saker Staten nektet å gi seg på og forhandlingsutvalgets endelige vurderinger hvorfor de til slutt signerte på årets jordbruksavtale. -310 millioner i forhandlingsgevinst er bra ut i fra at dette var et moderat oppgjør, men vi er oppriktig lei oss for at vi ikke fikk økt kornprisene. Kraftfôrprisen
var umulig å rikke for Staten. De 45 millionene vi til slutt fikk i økte budsjettmidler, brukte vi etter beste evne for å sikre korn og distriktsprofil.

Brita orienterte om oppgjøret og avtalen og fikk tilbakemeldinger fra salen

Det ble noen spørsmål fra salen om blant annet storfékjøtt, utmarksbeite, grisesituasjonen, frakttilskudd på lam, hest og korn/kraftfôr-problematikken som må løses for at økonomien i korn kan bedres. Tilbakemeldingene fra de bønder og tillitsvalgte som tok til ordet var ganske entydige; de støttet forhandlingsutvalgets avgjørelser og roste innsatsen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag