Skoppum Vest er best for framtida


22.10.15 – Her står vi med historien i ryggen og skal ta viktige valg for framtida, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, etter at han i går fikk se matjorda, kulturlandskapet og kulturminnene som blir berørt dersom Bakkenteigentraseen blir valgt for jernbanen. – Når matjordforbruket er en tiendel av det andre alternativet er det lett for Norges Bondelag å støtte Skoppum Vest, sa Bartnes, som framhevet at Vestfolds matproduksjon er viktig
i nasjonal sammenheng. Ny ordfører i Horten, Are Karlsen, deltok også med en appell for Skoppum Vest-alternativet. Les mer for linker til TV-reportasje.


Bartnes 211015 Alle ute

Jernbane, utvikling og framtidas matfat 

Vestfold Bondelag arrangerte i går et møte mellom lederen i Norges Bondelag og lokale aktører som jobber for en jernbane med stasjon på Skoppum Vest. Her fikk Lars Petter Bartnes se områdene som blir berørt. Han fikk også møte interssegruppa Knutepunkt Horten Vest, foreningen Jordvern Vestfold, Borre og Undrumsdal Bondelag og både ordføreren og varaordføreren i Horten.

 

Bartnes 211015 Lars Petter inne

En samfunnssak 

I denne saken mener Lars Petter Bartnes det er enkelt å velge løsning. -Ikke bare tar Skoppum Vest en tiendel av matjorda, men jeg hører også om mange andre samfunnmessige fordeler med den løsningen, sa Bartnes. Han pekte også på at jorda i Vestfold er høyproduktiv og er viktig i nasjonal sammenheng. Han synes det er spesielt at det er bøndene som må gå i front for å ta vare på matjorda for kommende generasjoner. -Dette er viktig
for alle, og samfunnet burde reise seg. Det holder også på å skje, sa Bartnes, og pekte på viktige allianser. Som dere ser på bildet, var NRK Vestfold tilstede med film og intervjuer.

 

Bartnes 211015 Hanne Eldby

34 ganger så mye kalorier 

Hanne Eldby fra AgriAnalyse presenterte deler av en ny rapport som lanseres om et par uker “Norsk selvforsyning og arealbruk – tar vi vare på matjorda?”. Det er som regel den mest produktive jorda som bygges ned. I Vestfold har vi mye jord som kan brukes til matkorn og grønnsaker, noe som er spesielt viktig for selvforsyningsgraden. Disse arealene gir større verdiskaping og flere kalorier per dekar enn for eksempel grassjord. Ekstremtilfellet er jord som kan brukes til industrigulrot og
-potet. Her kan vi høste 34 ganger så mange kalorier som vi får ut av samme arealt ved grassproduksjon. Grasset må da gjennom et dyr for å bli melk og kjøtt.

 

Kan vi sette en verdi på matjorda? 

AgriAnalyse har også sett på ulike måter å verdsette matjord. Erstatningsverdi til bonde tar ikke hensyn til det samfunnsøkonomisk tapet. Markedsverdien er ofte basert på beliggenhet og mulighet for nedbygging, og gir dermed ikke pris på matjorda, men tomteverdi. Prisen på å flytte matjord nærmer seg 500 000 kr pr dekar, men det er høyst usikkert om dette kan fungere i praksis. Spørsmålet er om det i det hele tatt er mulig å
sette et tall på hva det er verd å kunne produsere mat i all framtid.

 

Bartnes 211015 Are Karlsen

Fersk ordfører støtter Skoppum Vest 

Are Karlsen fra Arbeiderpartiet ble valgt til ordfører i Horten mandag kveld. Dette var hans første offisielle oppdrag i den rollen. Han mener Skoppum Vest er det beste alternativer pga matjord, øvrige naturinngrep, støy og utviklingen av Bakkenteigen som sårt trenger arealene til annen vekst. Are Karlsen sa at han merker en glidning i befolkningen etterhvert som kunnskapen øker. – Dette var en viktig sak i valgkampen, og flertallet for Skoppum Vest i kommunestyret
ble styrket etter valget, sa Karlsen.

 

Bartnes 211015 Carl Otto Kielland

Knutepunkt Horten Vest 

Carl Otto Kielland fra aksjonsgruppa Knutepunkt Horten Vest kom med en oversiktilig orientering om de ulike trasealternativene. -Trasevalget burde være enkelt og burde vært avgjort for lenge siden, sa Kielland. Han listet opp mange gode grunner til at det ikke bør brukes mer tid og ressurser på et altarnativ som blir et voldsomt inngrep i kulturlandskapet med høye bruer og store fyllinger. Bakkenteigenalternativet er også lengre og vil etter all sannsynlighet også
bli dyrere. Aksjonsgruppa Knutepunkt Horten Vest og foreningen Jordvern Vestfold satte tydelig pris på nasjonal oppmerksomhet og støtte i denne saken.

 

Bartnes 211015 Lars Petter intervju

NRK Vestfold var tilstede på arrangementet og tok opp både lyd og bilde.

 

Se reportasjen som ble vist på NRK Østafjells i går kveld

 

Hør intervjuet på NRK radio her  (klikk på play-knappen hvis det ikke starter automatisk)

 

Den ligger også her hos NRK Vestfold


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag