Skoppum Vest – en framtidsrettet løsning


20.08.15. Valget mellom jernbanestasjon på Bakkenteigen eller Skoppum Vest er et hett tema i avisdebatten om dagen, og leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller og org.sjef Elin Røed har skrevet et innlegg om bondelagets syn i denne saken.  Konklusjonen er at Skoppum Vest både er det billigste alternativet og det som gir best utviklingsmuligheter, men det viktigste er at det legger beslag på minst matjord. Vestfolds jorder er ikke ledige arealer,
– de er opptatt! Og ved Horten ligger våre beste matproduserende næringsarealer, også på landsbasis! Les hele innlegget i Gjengangeren.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag