Skogselskapet i Vestfold søker ny daglig leder


Publisert: 27.05.2020

Skogselskapet i Vestfold er en ideell medlemsorganisasjon som samler alle med interesse for skog, skogbruk og friluftsliv. Vi har ca. 300 medlemmer og alle medlemmer er direkte medlemmer i Det norske Skogselskap.

Vår viktigste oppgave er å spre informasjon om skogens betydning som fornybar og framtidsrettet ressurs. Grunnskoleelever og lærere er vår viktigste målgruppe i dette arbeidet.

Daglig leder

Vår nåværende daglig leder går av med pensjon og vi søker ny daglig leder for Skogselskapet i Vestfold. Styret ser for seg en inntil 70%-stilling som daglig leder.

Hovedoppgavene for daglig leder:

Administrere driften av Skogselskapet i Vestfold.

Planlegge og gjennomføre skoleskogdager for flere barneskoler i vår region.

Forvalte våre 3 skogeiendommer, herunder noe eget kulturarbeid.

Samhandle og bygge relasjoner med aktuelle andre etater, myndigheter og organisasjoner med felles mål og interesser for skog, skogbruk og informasjon.

Vi søker person med følgende egenskaper og interesse:

  • Utadvendt person med god evne til å samarbeide og samtidig jobbe selvstendig.
  • Fordel med pedagogisk kunnskap eller relevant erfaring, samt god til å formidle.
  • Fordel med solid kunnskap og interesse om biologi, skog- og naturfag.
  • Har interesse av aktiv kommunikasjon, samt beherske nye digitale kommunikasjonsløsninger.
  • Lyst til å være med å bidra til mer kunnskap og interesse i og rundt skog og skogbruk som en del av løsningen og tiltakene for et bedre klima og et bærekraftig miljø.

Det vil være en fordel med relevant utdanning innen skogbruk/jordbruk.

Lønn etter avtale, ordnede forsikrings- og pensjonsforhold.

Må ha sertifikat, min kl B, og disponere egen bil.

Arbeidsted: for tiden i Andebu (sammen med landbrukskontoret i Sandefjord Kommune)

Tiltredelse etter avtale.

Dersom du synes dette kan være av interesse og være noe for deg, vil vi gjerne at du søker jobben i Skogselskapet i Vestfold.

Søknadsfrist: 1. juni 2020

Søknaden sendes:  tor.anton@skogselskapet.no

Skogselskapet i Vestfold, Andebu Sentrum 26, 3158 Andebu

Spørsmål kan rettes til: Tor Anton Andersen, 91706934 (daglig leder)

Per-Asbjørn Andvik, 95745114 (styreleder)

 

Skogselskapet i Vestfold, Andebu Sentrum 26, 3158 Andebu

Tlf. 91 70 69 34   www.skogselskapet.no

 

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag