Skogplanting i tørken


04.06.18 Uvanlig lang og varm tørkeperiode i mai/juni er en utfordring både for skogplanter og plantører. Det kommer nå jevnlig spørsmål om det er for tørt til å plante. Viken Skog, planteskolene i Sør-Norge og forskere i NIBIO og andre aktører i skogbruket i Vestfold følger situasjonen. Les mer for å få informasjon fra Fylkemannen i Vestfold vedrørende vårplanting.


Varmeperioden kom tidlig i sesongen; og det blir foreløpig anbefalt å fortsette med skogplanting. Men noen råd kan være nyttige å merke seg: 

  • Prioriter arealer og planteplasser med dypt jordsmonn der plantene kan settes dypt. Pluggen skal dekkes med 2-3 cm mineraljord før avskrapet strø legges tilbake som beskyttelse mot fordampning
  • Unngå de grunneste, tørreste plassene
  • Prioriter flater etter de siste hogstene
  • La plantene ligge så lenge som mulig på kjølelager. Og oppbevar alltid plantene i skyggen. 
  • Halvtørr eller tørr plugg må alltid fuktes opp før planting. Helst ved å dyppe pluggen og la den bli mettet med vann før den tas opp av bøtta

NIBIO påpeker at det som plantes nå ikke har begynt å vokse; og derfor har mindre væskebehov enn planter i vekst.

 

Voksete planter blir seige og klissete i varmen og plantene henger mer sammen. Mindre flekker med avrevet voks på stammen etter at plantebunten er åpnet kan føre til små gnag av snutebiller, men regnes ikke som noen stor trussel.

 

Utsett grasskjæring til høsten slik at de nye plantene får naturlig skygge av ugraset.

 

Det er fortsatt, etter forholdene, kjølige netter med nattedogg mange steder, så både folk og planter vil ha godt av at plantejobben gjøres så tidlig på dagen som mulig.

 

Skogplanting Foto FMLA Vestfold

Foto: FMLA Vestfold


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag