Skognettverksmøter og årsmøte i Skogselskapet i Vestfold, Kjærra Fosseparki Lardal


Skognettverket i Vestfold inviteres til fagdag i Kjærra Fossepark, Lardal onsdag 4. juni kl. 9-18.

Det blir presentasjon og paneldebatt med Viken Skog, Nortømmer, SBskog og Glommen Skog. Skogselskapets årsmøte er fra kl 14-16, før man avslutter med fagprogram og befaring i skogen om Miljøregistreringer i Skog og frivillig vern.


Skognettverket
i Vestfold inviteres til fagdag

i Kjærra
Fossepark, Lardal onsdag 4. juni kl. 9.00 – 18.00

 

 Skognettverksmøte
i Stolpehuset kl 9.00 – 13.00

Velkommen

Stig Sorthe: Tømmertransport;
kaianlegg i Drammen, og flaskehalser på riksveinettet i Vestfold

Pause med kaffe og
rundstykker

Presentasjon ved sentrale
tømmerkjøpere i Vestfold;

Olav Breivik Viken Skog

Per Kveseth, Nortømmer

Hans Jørgen Aas, SBskog

Ivar Stuve, Glommen Skog

Paneldiskusjon; tømmerkjøperens forhold til norsk industri,
bruk av skogbruksplandata, skogkulturtjenester.

 

 

Skogselskapets
Årsmøte kl 14.00 – 16.00

Årsmøtemiddag servert av
Opptur

Sølver Sjulstad/ Ole Petter
Skjerven; Presentasjon av Kjærra Fossepark / Opptur

 

Årsmøte

 

 

Fagprogram inne og i skogen (buss fra Stolpehuset) kl 16.00 – 18.00

Foredrag inne ved Erlend
Rolstad; miljøregistrering i skog

Busstur med Svein Ekanger og
Erlend Rolstad; Mis og frivillig vern

Kaffe i skogen

Avslutning på
parkeringsplassen

 

Påmelding innen 23.mai til Ellen Finne, FMVE

fmveeaf@fylkesmannen.no / 33 37 23 4733 37 23 47 / 90 96 95 54

You’ll need Skype CreditFree via Skype

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag