Skogen i det grønne skiftet


04.05.17. Mindre enn halvparten av det som årlig vokser av fornybare ressurser i norges skoger utnyttes. Skogen blir derfor en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet.  Grønne karboner skal erstatte de sorte. Det blir stadig mindre av de fossile ressursene og mindre lønnsomt å hente dem ut. Det er mulig å øke uttaket av trevirke på en bærekraftig måte, mener fagsjef i Norsk landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.  Les
mer hos Norsk Landbrukssamvirke.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag