Skogdag på Hajern


21.06.14 Denne uka var omtrent 50 personer fra Re, Holmestrand, Hof, Sande og Svelvik møtt fram til skogkveld på Hajern i Hof. En varm og god junikveld var en ypperlig ramme for arrangementet. I tillegg til flere orienteringer var det befaring i skogen til Ole Lindseth. Mat og drikke hørte også med. Se flere bilder fra skogdagen.


Skogdag 160614 4

 

Hans Aamodt er formann i Nordre Vestfold Skogeierlag og ledet kvelden.

Etter å ha ønsket velkommen, var det klart for mat. Dagens rett var lapskaus med flatbrød og godt drikke. Desserten var skogskaffe med twist.

Skogdag 160614 1

 

Deretter var det tid for å lytte til seniorrådgiver Knut Ivar Løken fra Fylkesmannen. Han snakket om utviklingstrekk ved skogbruket i Vestfold.

 

Deretter orienterte Jan Hatlestad fra Viken skog om driftskapasitet og tømmeromsetning. Ny organisering i Viken nok en gang, og Hatlestad får igjen ansvaret for innkjøper i distriktet. Jon Hjelmtvedt og Ole Petter Skjerven fra Lardal fortalte om sikringsradioens fordeler framfor mobiltelefon. Nytt var bl.a. at sikringsradioen nå er utstyrt med GPS og at sikringsradionen kan kobles mot det nye nødnettet. I Nordfylket går alle nødmeldinger til 113-sentralen
i Drammen. Det tar 20 sekunder før en aksjon settes i gang. Testes hver uke av Hjelmtvedt.

Skogdag 160614 6

 

Stihl viste det nyeste av ryddesager og motorsager og gav medlemmene spesialrabatt.

 

Landbrukssjef Rune Nordeide  orienterte til slutt om Hofskogbruket og tilskuddordningene.  Snart 2 år etter flommen i 2012 er 10 veianlegg rustet opp. Nye 9 anlegg er på beddingen. Likevel har skogbruket i Hof et et stort arbeid dersom alle de 17 mil med skogsbilveier skal rustes opp. Så var det klart for befaring. Ole Lindseth og Rune Nordeide ledet befaringen som foregikk i skogen til Ole Lindseth. Vi befarte to veianlegg som ble rustet opp i fjor sommer, og så på
gjennomføringen av en hogst foretatt i fjor høst.

 

 

Skogdag 160614 7

Skogdag 160614 5

 

Takk til Rune Noreide for tekst.

Alle foto: Marte R. Furuheim


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag