Skogdag på Brattås gård i Stokke.


Styret i Midtre Vestfold Skogeierområde (Andebu, Sandar/Sandefjord og Stokke) inviterer til skogdag.

Program for dagen:

  • Virkeutnyttelse/ kapping av tømmer, vi får besøk av tømmermåler.
  • Nye tømmerpriser i Viken, nye sortimenter for grovt virke. Tømmerinnkjøper I Viken, Gunnar Traaen orienterer.
  • Hvordan øke aktiviteten på planting og ungskogpleie i vårt område? Ellen Finne fra skogavdelingen hos fylkesmann møter. Hun sier  litt om prosjekt  grantopptørke i Vestfold, samt  litt rundt erstatning ang MIS figurer i Andebu.
  • Aktuelle saker fra kommunene, Skogbrukssjef i Andebu og Stokke Trond Smith orienterer.

Vi koker skaukaffe og griller pølser.

Ta kontakt med naboen og møt opp,


Veibeskrivelse til Brattås gård i Stokke.

Dyrsøveien 125, 3158 Andebu.

Kjør fylkesvei 312 fra Sem mot Andebu, ta til venstre ved Arnadal kirke mot Fossnes. Ta så til høyre mot dyrsø. Det vil være skiltet fra fv. 312


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag