Skikkelig skuffende


Publisert: 04.05.2021

– Dette tilbudet er urovekkende lavt og jeg er skikkelig skuffa, sier leder i Vestfold og Telemark Bondelag Aslak Snarteland. – Det virker som om regjeringa verken ser eller hører hva som rører seg blant norske bønder!

Staten la i dag fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Det er et svar på jordbrukets krav om å øke inntektsmulighetene, redusere inntektsgapet til andre grupper og sørge for nødvendige investeringer.

– Dette tilbudet viser liten forståelse for hvordan bøndene har det og ingen forståelse for hva som skal til for å drive matproduksjon framover. Det virker ikke som om regjeringa har fått med seg den store uroen i næringa, sier Snarteland.

I kravet løfter jordbruket inntektsnivået til alle bønder, samtidig som vi prioriterer små og mellomstore bruk for å sikre mangfoldet i landbruket. – Tilbudet viser ikke interesse for å nærme seg jordbruket på dette punktet, og det vil føre til fortsatt færre og større bruk. Da går vi glipp av verdifulle ressurser til matproduksjon i bygdene, sier Aslak Snarteland.

Statens tilbud til bøndene er på 962 millioner kroner, mens jordbrukets krav var 2,1 milliarder.

– I kravet ber vi om et kraftig inntektsløft, noe som er helt nødvendig. Tilbudet tar ikke den økonomiske situasjonen på alvor, reduserer ikke inntektsgapet til andre grupper, sier Snarteland. -Dette skaper ikke framtidstro i næringa!

Ingen ekstra investeringsmidler

Jordbrukets krav legger opp til en flerårig investeringspakke, for å møte kravet om løsdrift for alle storfe fra 2034. Regjeringa møter ikke dette, og har ikke satt av ekstra midler til investeringer i fjøs.

– Tilbudet har ikke tatt inn over seg hvor stort behovet for investeringer I realiteten vil dette være en nedbygging av små og mellomstore bruk, slår Snarteland fast. – Disse vil ikke ha mulighet til å gjøre store investeringer uten stimulans fra Innovasjon Norge.

Jordbruket vil nå gå igjennom tilbudet og bestemme om det er grunnlag for å gå i forhandlinger eller ikke.

– Nå skal vi lese dokumentet nøye, og forhandlingsutvalget skal melde tilbake til staten om det er grunnlag for forhandlinger. Dette er avgjørende for framtida til norsk landbruk, sier Snarteland.

Her kan du laste ned hele dokumentet


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag