Skattesmell for bønder med nye fjøs


09.10.15 -Med forslaget i regjeringen skattemelding er vi tilbake til start, sier nestleder i Vestfold Bondelag, Harald Lie. -Så seint som i 2012 fikk vi endelig aksept for at en driftsbygning slites raskere enn en kontorbygning og avskrivingssatsen økte fra 4 til 6 prosent. Nå foreslår regjerningen å gå ned til 4 igjen. Dette betyr økt skatt for de som har foretatt investeringer. Lie har selv bygd på fjøset og hadde
regnet med å kunne avskrive 6 prosent i året. Forslaget vil gi Lie en økt skatt på omtrent 30.000 kroner pr år. -Og denne skatteskjerpelsen er årlig, og det vil merkes, understreker Harald Lie.


Harald Lie foran nytt fjøs 081015 web str

Harald Lie har bygd nytt fjøs og installert melkerobot. Men regjeringens budsjettforslag vil han få økt skatt som følge av lavere avskrivingssatser.

 

Dårlig nytt for bønder med nye fjøs og driftsbygninger 

Samtidig med busjettforslaget presenterte regjeringa en ny skattereform som skal tre i kraft fra 2017. Det er her de foreslår å nedjustere avskrivingssatsen på husdyrbygg, noe som særleg vil ramme de som har nye fjøs og de som skal bygge i framtida.

 

Avskrivingssatsen for husdyrbygg ble økt fra 4 til 6 prosent i året i 2012.  Dette skjedde ette mange års arbeid med å få forståelse for at driftsbygninger ikke varer så lenge som oridinære næringsbygg.  

 

En ny driftsbygning til ein verdi av 7 millioner kroner vil få reduserte avskrivinger på 140.000 kroner per år med det nye forslaget. Det vil gi økt skatt på mellom 40.000 og 50.000 kroner pr år.

 

Nytt fjøs på Tufte gård 

Harald Lie forteller at med en avskivingsats på 4% tar det 35-40 år å avskrive et fjøs. -Fjøset her som min far var ferdig med å bygge i 1994 var nå så nedslitt og tilfredstilte ikke lenger kravene de nye kravene i forskrift om hold av storfe, forteller Lie. -Det krevde ombygging og påbygg av fjøs som vi foretok ifjor. I vårt tilfelle vil dette gi økte skatteutgifter på bruket her på ca 30 000 pr år.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag