Skatteplikt v/salg av gårder og info fra Statsbudsjettet 2016


Ole Chr. Hallesby og Marit Sibbern orienterer om forslag i statsbudsjettet 2016 vedr. overdragelser i familien, generell skatteplikt ved salg av gårdsbruk og andre forslag i Statsbudsjettet.  

Program 


Møtet holdes på Gjennestad Gartnerskole i amfiet, det er åpent for alle og arrangeres i samarbeid mellom Felleskjøpet, Nortura, Landkreditt og Saga Regnskap og Rådgiving.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag