Skal vi bli landbruksportal for Vestfold og Telemark?


14.06.19. Vestfoldlandbruket har hatt sin nettportal www.grontfagsenter.no siden 2001. I følge Google har over 100 000 unike brukere vært inne på portalen bare de siste 5 årene! Nå er det satt i gang et prosjekt for å se på om vi kan bli en landbruksportal for både Telemark og Vestfold fra nyttår. Landbruksorganisasjonene i fylket diskuterte dette i går (se Les mer) og nå håper vi at du som
bruker portalen kan ta deg tid til å svare på noen kjappe, enkle spørsmål om din bruk og dine ønsker for landbruksportalen videre! (klikk på linken). Dine svar vil være viktig for utviklingen av landbruksportalen.


Ideen bak landbruksportalen www.grontfagsenter.no er at bonden skal ha ett sted hvor en hele tiden kan holde seg oppdatert på de viktigste nyhetene og aktuelle arrangement. I Vestfold er derfor landbruksorganisasjonene og -forvaltningen flinke til å gi oss i redaksjonen beskjed hvis de har lagt ut viktig informasjon på sine nettsider som vi kan linke til. De er også flinke til å legge ut arrangement i aktivitetskalenderen slik at både
organisasjonene og bøndene slipper at det blir for mange møtekollisjoner. I tillegg kan bonden finne en god del spennende fakta og informasjon på portalen som kan være nyttig i drifta, samt linker til andre organisasjoner og aktører som tilbyr tjenester for bonden.

 

Fra nyttår blir Telemark og Vestfold slått sammen til et fylke. Det varierer en del hvordan landbruksorganisasjonene tilpasser seg dette, men det vil uansett være mange ordninger som gjør at bønder i disse to fylkene da vil få mye til felles.

 

Prosjektet “Ny landbruksportal i Vestfold og Telemark” har derfor som mål å finne ut om landbruksportalen www.grontfagsenter.no fortsatt bare skal være for Vestfold eller om portalen skal bli en portal for hele det nye fylket.

 

For å få svar på dette er vi som drifter portalen avhengig av en god dialog med fylkenes landbruksorganisasjoner og tilbakemeldinger fra dere som er inne og leser på portalen.

 

Vi har laget en enkel liten brukerundersøkelse. Nå håper vi at du som bruker portalen kan ta deg tid til å svare på noen kjappe, enkle spørsmål om din bruk og dine ønsker for landbruksportalen videre! (klikk på linken). Dine svar vil være viktig for utviklingen av landbruksportalen!

 

Elementer i dagens portal

Hvilke elementer er det viktig at vi tar med oss videre på landbruksportalen? Dette er noe av det vi ønsker svar på i brukerundersøkelsen

 

I går var det referansemøte på Århus gård i Skien med landbruksorganisasjonene.

Prosjektleder Amund Kind innledet om portalen og prosjektet Ny landbruksportal Vestfold og Telemark

Prosjektleder Amund Kind fortalte om prosjektet “Ny landbruksportal i Vestfold og Telemark” og litt om dagens bruk. Hver uke har portalen i følge Google Analytics rundt 1000 unike brukere. I løpet av de 5 siste årene har så mye som 100 000 unike brukere vært innom portalen!!! Det er med andre ord ingen tvil om at portalen er mye brukt slik den er i dag. For landbruksorganisasjonene er det derfor ingen tvil om at portalen er en god kanal for å få ut informasjon.

 

Landbruksorganisasjoner i Vestfold fortalte hvordan de bruker portalen i dag, her ved Thomas Pettersen som både representerte Tyr Vestfold og Lardal Bondelag

Noen av representantene fra vestfoldlandbruket fortale også litt om hvordan de bruker portalen i dag. Thomas Pettersen, som både representerte Tyr Vestfold og er lokallagsleder i Lardal Bondelag mente han for eksempel fikk mange nyttige tips når han leste nettsaker fra arrangement i andre lokallag. -Dessuten har jeg jo nesten årsmeldingen til Lardal Bondelag klar bare ved å skrive inn “Lardal” i søkefeltet og se på alle sakene vi har lagt ut i
løpet av året, kunne han fortelle med et lurt smil. 

  

Mange landbruksorganisasjoner samlet på Århus Gård 13 06 2019

På møtet deltok representanter fra fylkesmannens landbruksavdeling, Norsvin, Tyr, Norsk landbruksrådgiving (både Viken og Østafjells), 4H, Bygdeungdomslaget, Gartnerhallen, Sau og Geit, Bonde-og småbrukarlaget og Bondelaget. Flere var invitert.

 

Tilbakemeldingen fra landbruksorganisasjonene, både de som stilte og de som ikke var til stede, er at man ønsker en felles portal. Ikke minst har også telemarklandbruket savnet en felles aktivitetskalender.

 

På bakgrunn av mange gode innspill fra landbruksorganisasjonene og de mange svarene dere forhåpentligvis gir oss i brukerundersøkelsen kommer det til å bli laget et forslag til hvordan ny landbruksportal vil se ut, hvordan vi skal klare å utvikle dagens forhold til vestfoldlandbruket, inkludere organisasjonene i Telemark,
samt hvordan vi gjøre portalen interessant for både geitebonden i Vinje, storfeprodusenten i Fyresdal, kornbonden i Re og jordbærbonden i Brunlanes.

 

Har du tips og innspill ut over det du får svart på i brukerundersøkelsen er vi i redaksjonen glad for tilbakemeldinger;

vestfold@bondelaget.no eller på telefon 33 36 32 00


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag