Siste nytt om strømstøtte


Publisert: 05.08.2022

1. juli fastsatte Landbruks- og matdepartementet forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag. I forskriften framgår vilkårene for å få strømstøtte.

Landbruksdirektoratet (LDIR) skriver at ordningen for jordbruksforetak vil være tilsvarende dagens ordning. Det vil kun være behov for å registrere seg én gang for fremtidig støtte. Ordningen for veksthus og vanningslag blir søknadsbasert, og det vil være krav om å sende inn søknad for hver periode det søkes om støtte.

Når vet vi noe mer?

Alle foretak som ønsker å motta støtte etter ny ordning må registrere seg i direktoratets systemer, slik at registreringer etter tidligere strømstøtteforskrift ikke videreføres. Det åpnes for registreringer i løpet av august.

Mer informasjon om strømstøtteordningen kommer i løpet av de neste ukene på Landbruksdirektoratets nettside.

Mer om fastsettelsen av forskriften


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag