Sin første Leders tale


Publisert: 14.03.2023

Fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren

Hans Jørgen Olsen Røren har bare vært fylkesleder i Vestfold Bondelag siden konstituerende årsmøte 19.november, altså i underkant av 4 måneder. Under dagens årsmøte holdt han sin første Leders tale. -Det er stort for meg og stå her foran alle dere flinke lokallag, flinke bønder og gjester som relativt ny leder av Vestfold Bondelag, startet han.

Fylkeslederen var innom mange tema, noe som viser at Bondelaget har lagt et begivenhetsrikt og uforutsigbart år bak seg, og fortsatt står midt oppi mange kamper for den norske bonden og norsk landbruk. Nevnt ble naturlig nok den voldsomme kostnadsveksten, men Olsen Røren var også tydelig på å gi ros for politisk vilje til å kompensere kostnadene og starte kampen med å tette inntektsgapet. – Jeg vil anmode forsamlingen om å takke politikerne som har tro på norsk landbruk også fremover. Jeg tror det er mange politikere som får mye kjeft om dagen. Det er etter mitt syn svært viktig å gi ros, hvis vi skal få noe tilbake, understreket Hans Jørgen Olsen Røren.

Han utfordret også forsamlingen til å bruke klimakalkulatoren. -Vi må vise storsamfunnet at vi faktisk ønsker å være med på klimakampen – vi er en del av løsninga! Så er det opp til oss i Bondelaget å jobbe hardt for at det fortsatt skal både være mulig og lønnsomt å produsere mat selv om vi bønder tar hensyn til klima. Mye av det samme gjelder arbeidet med å redusere avrenninga.

Han trakk fram Dyrsku’n som et eksempel på noe det har vært skikkelig gøy i 2022 og håpet Vestfold Bondelag fortsatt skal få lov å bidra der framover. Gøy har det også vært å se på den innsatsen lokallaga legger ned i Åpen Gård, mente Olsen Røren. De arrangementene treffer masse folk, men gjør seg ikke selv. -I tillegg arrangeres det i en sært travel tid for oss bønder, så en stor takk til alle som legger ned en innsats og gjør norsk landbruk synlig på denne måten! En stor takk ga han også til alle som viser fram gård og drift i media og sosiale medier og som klarer å peke på utfordringene våre uten å sutre.  -Det er sånt jeg liker!

Mindre fornøyd var Hans Jørgen Olsen Røren med alt pratet om høye matpriser. – Det er skuffende når politiske partier vil holde igjen på målpriser til bonden av hensyn til forbrukerne. Det er også forslag om å svekke importvernet for å senke matprisene. Det er skummelt! Heldigvis har det også vært stor oppmerksomhet på matkjedene og kjedemakt. Jeg tror de fleste forstår at det ikke er bonden sin skyld at et vanlig brød nå koster 45 kroner. Bondelaget ønsker større åpenhet i verdikjeden, og vi vil at bonden skal ha sin andel av verdiskapinga! var hans tydelige budskap.

Han kom med ærlige betraktninger rundt den tiden vi har hatt sammen med Telemark Bondelag og synes skilsmissen også er litt vemodig. Han fikk derimot ikke fullrost nok det styret han nå har fått med seg for å drive Vestfold Bondelag og gledet seg til veien videre!

Hans Jørgen Olsen Røren takket mange gode samarbeidspartnere og trakk særlig fram den spennende og tøffe prosessen NLR står i om dagen. Han oppfordret alle NLR- medlemmer til å møte opp på årsmøtene og støtte prosessen fram mot en juridisk enhet.

Årets jordbruksoppgjør ble selvfølgelig også kommentert. Vestfold Bondelag har sendt inn sin interne uttalelse til Norges Bondelag og han trakk fram 8 hovedpunkter fra den uttalelsen som er viktig for vestfoldbonden. Han lovte å være en tydelig vestfoldrøst inn i rep.skapet neste uke men var samtidig spent på innspillene fra resten av landet. I den sammenhengen trakk han også fram at fylkesstyret nylig har besøkt bønder i Vestland. -En av mine kjepphester er at hvis vi skal få noen til å høre på oss, så må også vi lytte til andre, fortalte Olsen Røren, og kunne fortelle at vestlandsturen hadde vært veldig lærerik. Bildet er ikke så mørkt som det innimellom kan virke i Nationen!

-Turer er også viktig for å bygge laget sosialt og for å kjenne på felleskapet, understreket han, og la samtidig inn litt reklame for Ledermøtet høsten 2023 som er lagt til Nederland.

-Jeg ønsker dere et flott og begivenhetsrikt årsmøte, håper på mange gode debatter. Og ønsker alle lykke til med bondelagsarbeidet i året som kommer! avluttet Hans Jørgen Olsen Røren.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag