Silje Eckdahl ansatt som prosjektleder for Klimasmart Bonde Vestfold


Publisert: 27.08.2023

Bakgrunn for prosjekt Klimasmart Bonde

Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag tar klimaarbeidet på alvor og ønsker å følge opp landbrukets klimaavtale. Styrene i begge fylkeslaga er utålmodige og ønsker å sette fart på tiltaka som skal gjennomføres på gårdsnivå

Informasjon om klimaplanen, klimakalkulatoren, klimarådgiving og klimatiltak er lett tilgjengelig. Likevel må vi erkjenner at det er behov for å spre kunnskap om hvorfor bøndene skal gjøre tiltak og inspirere de til å gjøre tiltak. Bønder er selvstendig næringsdrivende og beslutningen om å bli mer klimavennlig må gjøres i hvert av de 2400 jordbruksforetakene i Vestfold og Telemark.

Derfor har styrene i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag vedtatt å gjennomføre prosjektene «Klimasmart Bonde Vestfold» og «Klimasmart Bonde Telemark». Det blir to parallelle prosjekt, med en prosjektleder i hvert fylke.

Silje Eckdahl ansatt som prosjektleder

Vestfold Bondelag har denne uka ansatt Silje Eckdahl som prosjektleder for tre år. Det er en deltidsstilling tilsvarende omtrent 20 %. Silje Eckdahl er en engasjert bonde i Horten, og driver selv med korn, storfe, bringebær og hest. Eckdahl har lang erfaring som tillitsvalgt i Bondelaget og er en av Bondelagets spydspissbønder i klimaarbeidet.

Her kan du lese mer om spydspissbønder

– Jeg er veldig fornøyd med at Silje har takket ja til denne stillingen, sier leder i Vestfold Bondelag Hans Jørgen Olsen Røren. – Hun er utrolig dyktig og ryddig, og hun brenner for saken! Jeg gleder meg til å samarbeide med Silje for å motivere bønder i Vestfold til å tenke klima på egen gård.

Klimasmart Bonde Vestfold

Prosjektet har som hovedmål å bidra til at landbruket i Vestfold gjør sin del for å oppfylle landbrukets klimaplan. Vi skal redusere utslippene av klimagasser og øke karbonopptaket, uten å redusere matproduksjonen. Prosjektet har konkrete måltall knyttet til de åtte satsingsområdene i Landbrukets Klimaplan.

For å oppnå dette skal prosjektleder blant annet jobbe med:

  • å formidle grunnleggende kunnskap om landbrukets klimaavtale, landbrukets klimaplan og aktuelle klimatiltak til bønder i Vestfold
  • å drive konkret og oppsøkende arbeid for å motivere bønder til å ta i bruk klimakalkulatoren som er verktøy i sitt klimaarbeid
  • å være synlige i media og bidra til at klimadebatten i fylket er preget av kunnskap om landbruket
  • å sette klimatiltak på dagsordenen i eksisterende møteplasser for bønder
  • å arrangere fagmøter, kurs og/eller konferanser om aktuelle tema innen klimatiltak
  • å være et bindeledd mellom alle aktører i landbruket som jobber med klimatiltak

Prosjektleder skal samarbeide tett med NLR.

Silje Eckdahl vil ha kontorplass på Grønt Fagsenter på Gjennestad. Hun kan nås på telefon 915 95593, og fra 05.09 på epost silje.eckdahl@bondelaget.no

For å fortelle om framdrift i prosjektet vil vi bruke nettsida Grønt Fagsenter og Vestfold Bondelag sin Facebook-side.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag