Signaler til Listhaug fra Vestfold Bondelag


02.04.14 I etterkant av landbruksministerens fylkesbesøk var det satt av 30 min til et møte mellom Sylvi Listhaug og Vestfold Bondelag og Vestfold Bonde- og Småbrukarlag. Hans Edvard Torp ledet møtet som hadde fokus på hva Vestfold trenger av landbrukspolitikk og forventninger til jordbruksoppgjøret. –Etter møtet er jeg svært bekymra for økonomien i kornproduksjonen, sier organisasjonssjef Elin Røed.


Listhaug 010414 1 Torp

 

Disse deltok på møtet:

LMD     

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Politisk rådgiver Lars Joakim Hanssen

Kommunikasjonssjef Heidi Eriksen Riise

Seniorrådgiver Line Meinert Rød, Landbrukspolitisk avdeling

 

Vestfold Bondelag 

Leder Hans Edvart Torp

Organisasjonssjef Elin Røed

Nestleder Harald Lie

 

Vestfold bonde- og småbrukarlag   

Leder Ole Christian Torkildsen

Fylkessekretær Bergljot Styrvold

 

Vestfoldbonden trenger landbrukspolitikk! 

-Landbrukspolitikken er ikke bare for vestlandet og “dalstrøka innafor”, sa Torp. -Vi har tollvern, markedsordninger og forhandlinger om priser og støtte fordi vi er at land med høyere kostnader.  Vestfoldlandbruket er i stor grad basert på volumproduksjon til innenlands forbruk. Vi er avhengig av et fungerende tollvern og et marked i balanse for å kunne ta ut priser for produktene våre. Dette er spesielt viktig i Vestfold der store deler av bøndenes inntekter
kommer fra markedet.

 

Den aktive bonden 

-I Vestfold produserer vi 20% av matkornet i landet, men har bare 1% av melka, sa Harald Lie. – Det er en grunn til det. Vi har gode forutsetninger for å produsere korn, frø, grønnsaker, frukt og bær. Dette er planteproduksjoner der jobben må gjøres når naturen tillater det. Det er derfor helt naturlig og nødvendig at mange bønder jobber med andre ting deler av året. Bøndene i Vestfold har alltid utnytta ressurser, også arbeidskrafta,
hele året. De brøyter, kjører lastebil, fører regnskap eller tar annet lønnsarbeid. -Vi blir derfor bekymra når statsråden stadig sier de skal prioritere heltidsbonden, sa Lie. -Vi ønsker at det heller skal snakkes om den aktive bonden!

 

Bekymring for kornøkonomien 

-Jeg er svært bekymra for økonomien i kornproduksjonen etter møtet med Listhaug, sier Elin Røed. –Det var ingenting i møtet som kan tolkes som vilje til å sikre eller styrke kornproduksjonen i fylket. Listhaug uttrykte at nedgangen i kornproduksjonen er resultatet av en villet politikk, med ønske om mer storfekjøtt. –Det er ingen som problematiserer om fisken er norsk selv om den fôres med importert fôr, sa Listhaug. Hun så
derfor heller ikke problemer med å importere korn eller soya til norske husdyr. –Matkorn har vi bare produsert siden 70-tallet, sa Listhaug, -da noen tegnet kartet om hva som skal produseres hvor i dette landet. Vestfold Bondelag er opptatt av at alle arealer utnyttes til matproduksjon. Da må det produseres korn der det er naturgitte forutsetninger for det.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag