Si din mening!


Publisert: 14.01.2023

Bondelaget står nå foran det som er den viktigste politiske prosess i året for organisasjonen; forberedelsene til, og gjennomføringen av de årlige jordbruksforhandlingene. Vi står foran et krevende oppgjør og et viktig oppgjør. Årets oppgjør må bidra til kostnadsdekning, inntektsutvikling lik andre grupper, og en klar ytterligere reduksjon av inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper. For å få til et godt oppgjør så er det viktig at hele organisasjonen kommer med sine innspill.

Telemark Bondelag

I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Alle lokallag har fått tilsendt studieheftet «Grunnlag for innspill til jordbruksforhandlingene 2023» Heftet inneholder 14 tema med spørsmål som besvares via et elektronisk svarskjema. Videre er det muligheter for å skrive inn kommentarer og andre innspill. Fristen er satt til 14. februar.

Telemark Bondelag inviterer medlemmer og andre interesserte til debattmøte om jordbruksoppgjøret 2023.

Mandag 16. januar – Morgedal Hotell
Innleder: Trude Flatland, nestleder i Telemark Bondelag

Mandag 16. januar – Telemarksvingen Veikro
Innleder: Anne Birgitte Riis-Johansen, styremedlem i Telemark Bondelag

Onsdag 18. januar – Bø Hotell
Innleder: Aslak Snarteland, fylkesleder i Telemark Bondelag

Alle møtene starter kl 19.00 og avsluttes senest kl 22.00. Matservering fra kl 18.30.

Velkommen!

Vestfold Bondelag

I Vestfold arrangeres det Kickoff for jordbruksforhandlingene 17. januar på Melsom. Dette møtet er for tillitsvalgte, dvs styrene i lokallaga, fylkesstyret, medlemmer i faste utvalg og valgnemnda. Disse har fått tilsendt invitasjon.

Vi oppfordrer alle lokallag til å arrangere medlemsmøter om jordbruksforhandlingene. Er du medlem og har meninger om årets forhandlinger? Ta kontakt med ditt lokallag og hør om de skal gi innspill! Her er oversikt over lokallagslederne

På nettsida til Norges Bondelag finner dere studiehefte, kunnskapsmateriell og spørsmål til årets oppgjør

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag