Seminar for grøntprodusenter i Oslofjordområdet


Ta turen til Folkvang i Frogn onsdag 2. mars 2016. Seminar med fokus på grøntnæringen i vårt område. Mange gode innledere og aktuelle tema!Invitasjonen går ut til alle grøntprodusenter i hele Oslofjordregionen.Grøntutvalget i Østfold og Akershus Bondelag er arrangør.


Invitasjon til seminar for grøntprodusenter i Vikenområdet

 

 

Kontaktpersoner:

  • Leder av Grønt utvalget – Berit Ullestad mobil 91791533/ bullestad@live.no

  • Sekretær i Grønt utvalget – Anne Guro Syversen mobil 91159173/ anne.guro.syversen@bondelaget.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag