Sem Bondelag


16.12.15. Hele 54 prosent av landarealet i Tønsberg kommune er fulldyrka eller dyrkbart. Dette er nesten på nivå med jordbrukslandet Danmark og den høyeste andelen Vestfold. Med sine 270 medlemmer er da også Sem Bondelag av de største lokallagene i Vestfold. Hver sommer arrangerer de Åpen Gård sammen med de lokale bygdekvinnelagene og 4H og med hele Tønsberg som nedslagsfelt pleier det å bli svært folksomt! I høst
ble Lars Rom valgt til ny leder. Han kan nås på mob 90935295 og larsrom66@gmail.com hvis du ønsker å kontakte Sem Bondelag.

Fra Åpen Gård hos Røraas 2015

Årsmøte i Sem Bondelag 2015ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag