Sem Bondelag utnevnt til Årets lokallag


Publisert: 14.03.2024

 • De mottok prisen på årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad vgs torsdag. Det var leder og nestleder i Vestfold Bondelag som overrakte prisen til representantene fra Sem Bondelag
  Kriteriene for tildeling av utmerkelsen som Årets lokallag er:
  – Høyt aktivitetsnivå
  – God synlighet i lokalmiljøet
  – God oppfølging av eksisterende og nye medlemmer
  – Gode ververesultat og gjennomtenkt vervearbeid
 • Prisen består av heder og ære, samt kr 5.000,-.
  I Vestfold er vi så heldige å ha mange lokallag som kvalifiserer til å motta denne utmerkelsen.
  Sem Bondelag har en stabil medlemsmasse og er av de lokallaga som har hatt størst vekst det siste året. De har dessuten et bra aktivitetsnivå. Her er noen eksempler:
  • De arrangerte en godt besøkt Åpen Gård i 2023
  • De er flinke til å hedre folk som går ut av styret, og ellers har gjort en spesiell innsats.
  • De har eget arealutvalg, og har blant annet avgitt uttalelse til ny kommuneplan
  • De har et godt samarbeid med nabolagene, og flere medlemsmøter er arrangert sammen med nabolokallag.
  • Hos et av styremedlemmene har det også vært skolebesøk
  • De har skaffet rabatt for sine medlemmer i sportsbutikk
  • De har storslåtte årsmøter med middag
  • Under uværene i vinter påtok de seg også å skaffe noen som kunne være i beredskap for kommunen hvis de trengte akutte brøyting for å komme fram med hjemmetjeneste eller ambulanse til kommunens innbyggere.
  I tillegg har Sem Bondelag et ungt styret. Det er bare leder Kristian Hotvedt som er over 40 år, og 13 av 25 nyinnmeldte i 2023 er også under 40 år! Det borger godt for lokallagets framtid.
  Det er med andre ord i ingen tvil om at vi har en verdig vinner av Årets Lokallag!

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag