Se og bli sett


Publisert: 04.07.2021

Studier viser at bønder har dårligere psykisk helse enn andre yrkesgrupper i befolkningen, og at den psykiske helsen har forverret seg de seinere årene. Mange kvier seg for å søke hjelp, og det er dessverre ikke uvanlig at en bonde som sliter psykisk lar det gå svært langt, før han/hun innser alvoret. Mange har sikkert lest den sterke historien til Kåre Skogstad på nrk.no. Åpenhet rundt psykisk helse er så viktig, og det bidrar Kåre med i stor grad.

En bonde har mange roller. I en og samme person skal bonden være sjef, ansatt, rådgiver, sekretær, organisator, fjøsmester, maskinfører og helsearbeider for evt syke dyr. Denne store variasjonen i arbeidsoppgaver er en av grunnene til at mange liker bondeyrket. Likevel, det kan også bli for mye. Usikkerhet rundt økonomi, opphopning av arbeidsoppgaver, dårlig samvittighet for at tida ikke strekker til mtp på familie og ikke minst vær/klima. Tørkesommeren 2018 er et godt eksempel.

Det er lengre avstand mellom hver bonde nå. Det er ikke like lett å bli sett. Naboen er kanskje ikke en bondekollega som kommer over på kaffe rett som det er. Enda mer viktig blir det da å være med i nettverk, som for eksempel Bondelaget og/eller produsentlag. Der kan du se og bli sett av mennesker som forstår din hverdag.

Det krever mot å stille spørsmålet «hvordan har du det – egentlig?». Men det kan gjøre en stor forskjell. Det å sette ord på hvordan en har det, kan hjelpe i seg selv. En annen inngang kan være å spørre “er det noe jeg kan hjelpe til med praktisk?” eller “er det noe du skulle ha gjort som det hadde vært kjekt å vært to for å fikse?”. I det praktiske arbeidet kan det også være lettere å invitere til en personlig prat.

Vi anbefaler nettsiden www.godtbondevett.no Her finner du historier fra andre bønder og gode råd for god bondehelse.

Ta vare på deg selv og ta vare på de rundt deg.

 

Print ut bildet og heng det på kjøleskapsdøra.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag