Sauebeite eller næring?


05.06.17. Dette sauebeitet i Undrumsdal, pluss en del skog, er verdt godt over seks millioner mer som næringsareal, sammenliknet med verdien som landbruksareal. Nå blir det opp til våre folkevalgte å avgjøre hva det selges som – for kjøpere mangler det ikke på, skriver Re AvisaALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag