Satsing på føravl – Frøkurs


29.01.14. Frøavl av frø til gras og grøntanlegg er en viktig del av Vestfolds jordbruk, ca 50 % av frøavlen i Norge foregår i Vestfold. Skal en lykkes i frøavlen er fagmiljø og kompetanse viktig. Nå starter Norsk Landbruksrådgiving Viken opp med fagsamlinger/kurs for å sikre et fortsatt godt frømiljø. Første samling er tirsdag 4. februar i Vestfold Bondelags møtelokaler
på Gjennestadtunet.  Påmeldingsfrist er 31. januar. Les mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag