Sandefjord kommune sier nei til all bygging av boliger på dyrka mark – fikk blomst!


17.09.18. Jordvern Vestfold har ofte kritisert Sandefjord kommune for å bygge ned for mye matjord. Denne gangen har de derimot fattet et vedtak som fortjente blomster og som Jordvern Vestfold håper andre kommuner tar etter! Plan- og miljøutvalget vedtok nemlig på onsdag å ta ut alle framtidige boligområder som ligger på dyrka mark i kommuneplanen. 

Les mer om blomster og skryt til Sandefjord fra Jordvern Vestfold  ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag