Samvirke er en populær foretaksform


09.07.16. Det reises til stadighet spørsmål om det er hensiktsmessig at bønder gjennom sine samvirkeforetak eier egen industri. Det hevdes til og med fra ulike miljøer at bønder kunne ha bedret sin posisjon i markedet og fått bedre priser for råvarene hvis de overlot foredling og markedsføring til investoreide selskaper.  Samvirke som forretningsmodell er imidlertid utbredt over hele verden, og på de fleste sektorer. Den Internasjonale
Cooperative Alliansen (ICA) representer gjennom sine medlemmer i mer enn 100 land over en milliard samvirkemedlemmer. Det totale antallet er betydelig større.  Norsk Landbrukssamvirke har i det siste hatt flere artikler om temaet: Samvirke er bondens viktigste redskap.

Samvirke kan skape en bærekraftig framtid.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag