Sammensveisende Nederlandstur!


Publisert: 10.11.2023

Torsdag til søndag var representanter fra lokallaga og fylkeslaget i Vestfold Bondelag på Ledermøtetur i Nederland. For en gjeng og for en stemning!

Starten var derimot litt trøblete. Underkjølt regn og uvær på Torp skapte forsinkelser, men vi utnyttet tida godt; Egil Hoen, 1.nestleder i Norges Bondelag var med oss og fikk gleden av å dra i gang Ledermøtet kl 06.30 i en ledig krok av terminalen!!!  Kan det ha vært tidenes tidligste oppstart på et Ledermøte?

På grunn av forsinkelsen måtte vi droppe et gårdsbesøk. Vi dro i stedet rett til LTO Noord, det nederlandske bondelagets regionkontor i Zwolle.

Fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren fortalte litt om oss innledningsvis. Elsbeth Morland, jobber til daglig i Fjøssystemer, var med oss som tolk. Det var gull verdt!
Fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren fortalte litt om oss innledningsvis. Elsbeth Morland, jobber til daglig i Fjøssystemer, var med oss som tolk. Det var gull verdt!
Bram Zonderland, rådgiver og lobbyist i LTO Noord, ga oss et godt innblikk i nederlandsk bondelagsarbeid, og også hvordan det er å være bonde i Nederland. Overraskende mye er likt.
Bram Zonderland, rådgiver og lobbyist i LTO Noord, ga oss et godt innblikk i nederlandsk bondelagsarbeid, og også hvordan det er å være bonde i Nederland. Overraskende mye er likt.

I tillegg til Bram Zonderland møtte vi også Karolien Hupkes, styremedlem i LTO Noord. LTO og de nederlandske bøndene jobber, som oss, med å balansere samfunnets krav om økte klima- og miljøhensyn med behovet for mat og vilkår som gjør at bøndene kan leve av å produsere mat. Og også i Nederland må de jobbe stadig smartere for å få folk til å forstå hvor maten kommer fra. Vi fikk også god innføring i hvorfor bøndene de siste årene har gjennomført flere store demonstrasjoner.  I 2019 ble det bestemt at bøndene måtte redusere sitt nitrogenutslipp med 50%, men da hadde allerede frustrasjon og sinne bygd seg opp over lang tid som følge av flere vedtak og stadig strengere restriksjoner både på utslipp og størrelsen på driftsenhetene. -Bøndene i Nederland er, som i Norge, egentlig veldig fredelige av natur, bedyret Zonderland med et smil. Ingen tvil om at bøndene i Nederland også trenger et sterkt bondelag i ryggen!

Hos LTO fikk vi takk et skikkelig gruppebilde. For en gjeng!

Fredag startet vi med å et besøk hos Wageningen Universitets forsøksgård Agro Innovation Centre De Marke i Hengelo. Zwier van der Vegte leder arbeidet på gården og var en svært kunnskapsrik mann som viste oss rundt. Han kunne fortelle at på denne forsøksgården og 15 melkeproduksjonsbruk spredd over hele Nederland blir det testet ut tiltak i produksjonsopplegg som minimaliserer tapene av næringsstoffene fosfor, nitrogen og karbon, ammoniakk og klimagassutslipp. De hadde også stort fokus på hvordan nederlandsk landbruk best kan tilpasse seg de klimaendringene vi står foran. –

På forsøksgården var det rundt 80 melkekyr. Her var ting på stell!
På forsøksgården var det rundt 80 melkekyr. Her var ting på stell!
De 550 dekarene med jorder som hørte til gården ble brukt til både fôrforsøk og effektivt beitebruk, men også ulike grønngjødslingsmetoder og fangvekstforsøk m.m.
De 550 dekarene med jorder som hørte til gården ble brukt til både fôrforsøk og effektivt beitebruk, men også ulike grønngjødslingsmetoder og fangvekstforsøk m.m.

Vi håper jo alltid av uttalelser fra Vestfold Bondelag skal veie tungt inn når viktige avgjørelser skal tas. Nå har vi fått dokumentert hvor tungt:) Ledermøtet i Vestfold Bondelag ble veid inn til 4,1 tonn!

Etter gårdsbesøket i Hengelo gikk turen videre til Schoneveld Breeding i Wild. Det var et stort veksthuskompleks hvor man drev stort med blomsterfrøforedling. Også de med fokus på å dyrke med minimal miljøpåvirkning.

Noen av oss fikk nesten en tåre i øyekroken når vi fikk se såpass til veksthus!
Noen av oss fikk nesten en tåre i øyekroken når vi fikk se såpass til veksthus!
Direktør Peter van de Pol og hans kone Danielle viste oss rundt i produksjonslokalene.
Direktør Peter van de Pol og hans kone Danielle viste oss rundt i produksjonslokalene.

Selv om blomsterfrøproduksjon var et relativt ukjent fag for mange av oss, så var det utrolig interessant å se hvor mye jobb som lå bak en ny farge eller blomstervariant. Chrispr og annen genteknologi er ikke lov i Nederland og det kunne derfor ta opp mot 10 år å utvikle et nytt blomsterprodukt. Det var det flere som lovte å tenke på neste gang man kjøper en blomsterbukett til kona! Overføringsverdien var stor til annen utvikling av frø og plantemateriale og veksthusdrift, så det ble stilt mange spørsmål underveis.

På alle de faglige stoppene våre hadde fylkesstyremedlemmene fått i oppdrag å takke. Her er det 3.vara Ole Andreassen sin tur. Van de Pol og de andre vi besøkte fikk hvert sitt dreide stettglass, et lokalt produkt fra Vidar Flåteteigen.

Mellom alle stoppene ble det litt busskjøring. Det kan se ut til at Per Øivin Sola har dratt i gang karaoke her. Det har han ikke, men han sitter i det nyopprettede Produsentråd Storfé og orienterer her Ledermøtet om jobben de gjør.
Mellom alle stoppene ble det litt busskjøring. Det kan se ut til at Per Øivin Sola har dratt i gang karaoke her. Det har han ikke, men han sitter i det nyopprettede Produsentråd Storfé og orienterer her Ledermøtet om jobben de gjør.
En litt annerledes opplevelse - Floating Farm i Rotterdam.
En litt annerledes opplevelse – Floating Farm i Rotterdam.

En litt annerledes opplevelse var at vi også besøkte Floating Farm i Rotterdam. Som navnet tilsier er dette et konsept hvor fjøset flyter på vannet blant lasteskipene i Rotterdams havn. De 40 melkekyrne “om bord” har også mulighet til landgang når de måtte ønske det. Arealet er derimot begrenset, så  fôret hentes fra landområder utenfor byen, gras fra fotballklubben Feyenoords stadion, potetskrell bakeverk fra byens restauranter og kafeer. Visjonen er å vise byen hvordan mat produseres og på sikt gjøre byen mer sjølforsynt. Foreløpig var det diverse melkeprodukter og oster som ble laget om bord, i tillegg til at urin og møkk ble prosessert til gjødselpellets for salg. Spennende å ha sett dette, men mange av oss følte nok at det allikevel var et stykke fra visjon til virkelighet og det er nok en stund til Vestfold får sitt første flytende fjøs.

Lørdag kveld ønsket lokallaga og fylkeslaget å takke Elin Røed for den kjempeinnsatsen hun har lagt ned som org.sjef i Vestfold Bondelag siden 2010. Lokallaga har jo vært hennes hjertebarn og hun fikk mye velfortjent ros. Ingen tvil om at de tillitsvalgte i Vestfold er trygge på at det vil gå veldig bra med avdeling for kommunikasjon, medlem og organisasjon (KMO) i Norges Bondelag med Elin ved roret!

Stemningen var utrolig god gjennom hele turen og tilbakemeldingene tyder på at dette ble akkurat det Vestfold Bondelag ønsket; en skikkelig sammensveisende tur for de tillitsvalgte både i lokallaga og fylkesstyret. En spesiell takk også til våre tolker på turen, Elsbeth Morland og Everdien van Weeghel og til Reisegleder som hadde lagt opp turen for oss!

Nedenfor kan man se flere bilder fra turen:


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag