Sammen skal vi klare å nå frem med våre krav!


Publisert: 21.03.2022

Svært krevende tider og store forventinger til årets jordbruksoppgjør var tema i talen fra Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag. – Sammen skal vi klare å nå frem med våre krav, sa 1. nestleder Egil Chr. Hoen i sin tale.

Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag og Egil Chr. Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag

Årsmøtet ble holdt på Bø Hotell fredag 18. mars. Med over 100 påmeldte ble møtesalen fullstappet av engasjerte tillitsvalgte og gjester. Et alvorlig bakteppe preget innleggene og debatten.

Behovet for kostnadsdekning og et jordbruksoppgjør i en ekstremt krevende tid hadde høyeste fokus for både leder Aslak Snarteland i Vestfold og Telemark Bondelag og 1. nestleder Egil Chr. Hoen i Norges Bondelag da de innledet årsmøtet med hver sine taler.

Aslak Snarteland innledet møtet med betraktninger om en krevende tid for verden med konsekvenser som mangel på råvarer og mat. – For Norge er egen matproduksjon og høyest mulig selvforsyning nøkkelen. Selv om vi har penger så det monner, er det etisk uforsvarlig å kjøpe seg ut av kriser og i tillegg ta maten fra de som ikke har samme kjøpekraft som oss, sa han.

Slaget står i vår, sa Snarteland. – Norsk matproduksjon er Staten sitt ansvar og vi skal komme med forslag til hvordan vi mener det kan gjøres best mulig. Vi vet vi produserer god, ren og trygg kvalitetsmat i verdensklasse. SkaI vi fortsette med det, er inntekt som andre grupper i samfunnet avgjørende, både for den som er liten og den som er stor, den som bor i Haukeli eller den som bor i Sande. Jonas og Trygve – nå må dere levere!

Fylkeslederen avsluttet med en oppfordring – Kjære møtelyd, vi må holde motet oppe og nok en gang vil jeg mane til samhold, da er vi sterke og blir hørt, sett og lagt merke til. Vi godtar ikke annet enn en betydelig brøk av inntektsgapet i kommende jordbruksoppgjør!

 

Egil Chr. Hoen var klar på at vi står foran et enormt viktig jordbruksoppgjør. Økt inntekt er jobb nr 1, sa han.  – Det har aldri vært viktigere å levere mat til den norske befolkningen. Men vi kan ikke drive på dugnad og låne penger for å finansiere matproduksjonen i dette landet, sa han.

– Vi kommer garantert til å få en kamp til våren for å nå måla, men vi har en landbruksvennlig regjering. Om vi skulle forholdt oss til den forrige regjeringen nå, så ville det vært dramatisk.

Uavhengig av politisk farge, det er store forventinger til en snuoperasjon for norsk jordbruk understreket Hoen.

– Vi skal ha full kostnadsdekning på strøm, gjødsel og andre innsatsmidler, utvikling som andre grupper, og tette gapet med minst en fjerdedel.

Avslutningsvis tok Hoen til orde for samhold. – Vi må stå sammen og samle troppene inn mot årets forhandlinger. Da kan vi få til tidenes beste jordbruksoppgjør!

Møtesalen på Bø Hotell var fylt til randen denne dagen. Tusen takk til alle sammen som deltok!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag