Samling for ungdom som er, eller kanskje skal bli bonde


Er du ungdom og bonde, eller lurer på om du skal bli bonde? Er du interessert i å lære litt om hvilke utfordringer og muligheter du står ovenfor som ung bonde? Da inviterer Vestfold Bondelag og Vestfold Bygdeungdomslag, i samarbeid med Studieforbundet næring og samfunn, til 3 samlinger med spennende temaer, en matbit og sosialt samvær. ( Bilde fra tidligere samling i 2012 ). Den første blir på Holt Gård i Undrumsdal torsdag 27. februar kl
18.00-21.00.

Les mer herALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag