Samling for nye tillitsvalgte i Bondelaget


Nå har det vært årsmøter i alle lokallaga i Vestfold Bondelag. Nye lokallagsledere og styremedlemmer ønskes velkommen til en samling for informasjon og erfaringsutveksling:

Mandag 17. november kl 19.00-21.30 på møterommet på Grønt Fagsenter, Gjennestad.


Vi oppfordrer alle nye tillitsvalgte til å delta, også varamedlemmer.

Du er velkommen selv om du ikke er nyvalgt! Kanskje du som har vært med før, kan be meg deg de nye i styret ditt?

 

Program:

Velkomst og presentasjon

Informasjon og samtale om:

·         Hva er et fungerende lokallag?

·         Hvorfor være medlem?

·         Rollen som tillitsvalgt

·         Om Vestfold Bondelag, kontoret og styret

·         Materiell og nettsider

·         Lokale aktiviteter – faglig og sosialt

·         Åpen post

 

Pause med servering  

 

Fylkesstyremedlem Hans Edvard Holtung og org sjef Elin Røed er ansvarlige for denne samlingen.

 

 

Påmelding innen 14.11.14:

Ring Vestfold Bondelag: 333 63200

Send e-post: vestfold@bondelaget.no

Send SMS til 932 30646

 

Last ned invitasjonen her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag