Samarbeid om grønne løsninger


Publisert: 23.09.2021

Klima- og energinettverket og Vestfold og Telemark Bondelag har signert en samarbeidserklæring. Gjennom samarbeidserklæringa skal Bondelaget og nettverket samarbeide om å dele informasjon og erfaringer om de grønne løsningene.

Samarbeidserklæringa er signert av fylkesordfører Terje Riis-Johansen på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune og leder i Vestfold og Telemark Bondelag Aslak Snarteland.

Samarbeid om felles aktiviteter

Målet er å bidra til verdiskaping gjennom grønn omstilling i Vestfold og Telemark, gjennom felles aktiviteter i tråd med bærekraftmålene til FN om kutt i klimautslepp, og samarbeid om å nå målene.

  • Landbruket er en viktig næring i arbeidet med klima og bærekraft, siden det er en forutsetning for at vi har trygg og miljøvennlig produksjon av mat. Samtidig har landbruket som næring også mange muligheter for å bidra til å kutte klimautslepp. At vi får til et samarbeid mellom nettverket og bøndene i fylket om både erfaring og løsninger, er svært positivt, sier Linn Johnsen, leder i klima- og energinettverket.

Nettverket skal også hjelpe bønder som ønsker å komme i gang med klimarapportering.

  • Vi er svært glade for å ha inngått samarbeid med klima- og energinettverket, og ser fram til å lære mer om de gode grønne løsningene og bidra inn med erfaringene og løsningene landbruket har i klimaspørsmål, sier Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag.
Fv:  Silje Eckdal - nestleder Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland – leder Vestfold og Telemark Bondelag, fylkesordfører Terje Riis-Johansen og Linn Johnsen - leder for klima- og energinettverket.
Fv: Silje Eckdal – nestleder Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland – leder Vestfold og Telemark Bondelag, fylkesordfører Terje Riis-Johansen og Linn Johnsen – leder for klima- og energinettverket.

Over 50 medlemmer det første året

Klima- og energinettverket skal være en arena for samarbeid, og for utveksling av erfaringer, kunnskap og løsninger mellom offentlige virksomheter og det private næringslivet. Klima- og energinettverket starta opp 30. oktober i fjor og har allerede 50 medlemmer fra både offentlig og privat sektor. Det er allerede inngått samarbeidserklæringer med Bygg i Tre, No Waste og Industrial Green Tech. Samarbeidserklæringa med Vestfold og Telemark Bondelag er den fjerde samarbeidserklæringa nettverket har inngått.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag