Samarbeid om bigass i Vestfold blir nasjonal pilot


30.07.15. Samarbeidet mellom GreVe Biogass og landbruket i Vestfold er unikt i Norge. 5,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge skal bidra til å løfte dette fram som en nasjonal pilot. Landbruket i Vestfold meldte seg raskt på banen når ideen om å produsere biogass fra matavfall tok form i 2008. Deretter har samarbeidet utviklet seg tettere og sterkere til en vinn-vinn relasjon.  Les mer hos Vestfold
Klima- og energiforum. 

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag