Samarbeid mellom Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag


07.09.18 Regionreformen og den framtidige sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylke fører til et økt behov for samarbeid mellom Bondelaget i de to fylkene. Forrige uke møttes tillitsvalgte til felles AU-møte, det vil si leder og nestleder i fylkesbondelagene. Det var gjensidig informasjon om tørkesituasjonen i fylkene og ikke minst forberedelse til første felles valg på fylkesting for Vestfold og Telemark i 2019.


Felles AU VB og TB beskåret

Ledelsen i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag samlet til arbeidsmøte. Fra venstre: Ann Kristin Teksle, nestleder Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, leder Telemark Bondelag, Thorleif Müller, leder Vestfold Bondelag og Silje Eckdahl, nestleder Vestfold Bondelag. Til stede var også Jan Thorsen, org sjef Telemark Bondelag, og Elin Røed, org sjef Vestfold Bondelag.

 

Tørken har rammet begge fylker 

Det ble orientert om avlingssituasjonen i begge fylker og hva bondelaget har gjort. Det har vært stort behov for informasjon til medlemmer. Det har vært arrangert flere møter i begge fylker om tørkesituasjonen med stort oppmøte. Det er tydelig behov for praktiske tips og det å komme sammen.

 

Fylkestingsvalg 2019 

De politiske partiene er i full gang med å utarbeide partiprogram for fylkestingsvalget 2019. Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag har hatt felles styremøte og vedtatt et felles innspill om hva som er viktig for landbruket. Dette er sendt til fylkespartiene. Bondelaget har også hatt møter med flere av partienes programkomiteer. Dette arbeidet vil fortsette utover høsten og er avhengig av et godt samarbeid mellom fylkesbondelaga. På dette felles AU-møtet startet
også planleggingen av debattmøte og valgkamparrangement i 2019. Dette vil være felles for bondelaga i Vestfold og Telemark.

 

Det ble avtalt nytt felles AU-møte i oktober.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag