Samarbeid mellom birøktere og fruktbønder øker avlingene


22.09.17. –Pollinering ved hjelp av insekter er avgjørende for alle planter. I fruktproduksjon er god pollinering helt avgjørende for både avlingsnivå- og kvalitet, sier Arve Gladheim fra Gartnerhallen. Samvirkene Honningscentralen og Gartnerhallen samarbeider nå om et prosjekt som viser 15 % høyere avlinger der birøktere og fruktbønder samarbeider,
skriver www.landbruk.no

Se filmen “Bra for bonden, bra for birøkteren, bra for oss som elsker norsk mat”ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag