Samarbeid for grønn fagskoleutdanning er etablert


15.01.15. Nasjonalt utvalg for grønn fagskoleutdanning (NUGF) ble etablert 12. januar iår. Utvalget skal blant annet jobbe med å avdekke behov, samordne og dimensjonere utvikling av nye fagskoletilbud, synliggjøre fagskoleutdanningene i næringene og samfunnet og initiere samarbeid med mål om å rekruttere studenter.  I høst startet fagskoletilbudet Driftsledelse i gartner og grønt. der Vea og Gjennestad er studiesteder.  Les
mer om utvalget her. Les mer fagskoletilbudet hos Vea og Gjennestad.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag