Ryddigere regler for breie landbruksmaskiner


08.02.18. Flere stridsspørsmål og uklare tolkinger av trafikkreglene for kjøring med breie landbruksmaskiner har nå endelig gode muligheter til å bli løst.  Norges Bondelag har vært med i ei bredt sammensatt arbeidsgruppe i regi av Vegdirektoratet som har behandla temaet, og kommet til nær enstemmige anbefalinger. Noen av de viktigste sakene gruppa har behandlet er; Avstandsbegrensing for kjøring med maskiner mellom 2,55
og 3,50 m, vilkåra for hva som kan regnes som «vanlig bruk» av maskiner i landbruket, kjøring med tvillinghjul, breie dekk og belte, samt kravet til kjetting. Les mer hos Norges Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag