Røde Kors og Sikringsradioen styrker beredskapen


08.03.17 En ny avtale mellom Fylkesmannen, Sikringsradioen og Røde Kors gir økt trygghet for innbyggerne i Vestfold i en krisesituasjon. Fylkesmannen i Vestfold har inngått en avtale med Sikringsradioen og Vestfold Røde Kors Hjelpekorps om bruk av sikringsradioer i krisesituasjoner. Hvis mobiltelefoner og andre kommunikasjonskanaler slutter å fungere, vil Røde Kors bemanne sikringsradioen og formidle informasjon mellom 110-sentralen, kommunene i
Vestfold, Fylkesmannsembetet og andre organisasjoner som arbeider med beredskap.


Sikringsradioen avtale Røde KOrs

Ole Petter Skjerven fra Sikringsradioen, Monika Rirud, leder for Vestfold Røde Kors hjelpekorps og fylkesmann Per Arne Olsen signerer avtalen (Foto: Reidun Mangrud)

 

Per Arne Olsen imponert over frivilligheten 

I Vestfold er det omtrent 800 sikringsradioer. De eies av privatpersoner, kommuner og organisasjoner, og det finnes spesielt mange sikringsradioer i bygdene, hos bønder, skogbrukere og jegere.

 

– Avtalen gir større trygghet for at innbyggerne vil få den hjelpen de trenger, selv om strømmen blir borte over lang tid eller det oppstår andre kriser som gjør det vanskelig å kommunisere, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

 

Han legger til at dette er et godt eksempel på at samarbeid mellom frivillige organisasjoner, næringslivet og offentlig sektor kan gi befolkningen større sikkerhet.

 

Utgangspunkt i jordbruk og skogbruk 

Sikringsradioen er en landsdekkende organisasjon med utgangspunkt i landbruksorganisasjonene. Radioen, som har en nødknapp som går direkte til 110-sentralen, gir en ekstra trygghet for bønder, skogbrukere og andre som jobber alene i utmarka. Radioen drives på dugnad.

 

– Sikringsradioen er til å stole på. Blant annet har vi flere strømkilder, og vi har erfart at dette fungerer, forteller Ole Petter Skjerven fra Sikringsradioen. Organisasjonen har allerede vist seg å komme til nytte. Da Lardal var uten strøm i tre døgn i november og alle andre kommunikasjonskanaler var ute av drift, fungerte sikringsradioen.  – Vi er glade for at vi kan bidra i samfunnsberedskapen, sier Skjerven.

 

Les om møte mellom Sikringsradioen og Vestfold Bondelag

 

Gå til Sikringsradioens egne nettsider

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag