Robotene inntar jordene


09.11.16. Robotene har for lengst inntatt norske fjøs. Norge har dobbelt så mange roboter i bruk som noen annet land. Hver tredje liter norsk melk kommer fra kuer som er melket av roboter. Professor Pål From har i samarbeid med bønder og studenter ved på Maskin- og produktutvikling på NMBU på Ås i Akershus utviklet landbruksroboten Thorvald. Roboten vil kunne observere, analysere, pløye gjødsle, så, luke, sprøyte
og høste. Thorvald kan gjøre alt traktoren kan og litt til, helt av selv 24 timer i døgnet. Det ligger også en klimagevinst i den nye roboten. – Med Thorvald så kan de store og fossildrevne traktorene være historie. Landbruksrobotene kommer til å ha like stor betydning for korn- og grønnsaksprodusentene som melkeroboten har for melkebøndene, sier From. Les
mer hos Norsk Landbrukssamvirke.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag