Robert Mood utfordret!


Publisert: 14.03.2020

President i Norges Røde Kors, og tidligere general i Hæren, Robert Mood, utfordret på en måte som appellerte til egen refleksjon i sitt foredrag på Universitetet i Sør Øst Norge (USN), campus Bø. Møtet, som var et samarbeid mellom Telemark Bondelag, Bygdevis og USN, samlet i underkant av 100 mennesker sist tirsdag. Tema for foredraget var “Norsk matproduksjon som en del av landets beredskap”.

Robert Mood startet sitt foredrag ved å eksemplifisere at selv om verden til tider kan virke mørk, er det absolutt lyspunkter. Vaksinasjonsprogram for barn, og det at stadig flere mennesker får tilgang til elektrisk kraft er eksempel på slike lyspunkter.

Mood kom raskt inn på at landets beredskap er redusert siden tidlig på 1990 tallet. Han gav videre uttrykk for at Norge har gjort seg veldig avhengig av import, og at dette virker negativt for norsk matvaresikkerhet. – Landet har behov for en selvransakelse med tanke på egen forsyning,- understreket Robert Mood. Mood kom videre inn på klima- og miljøutfordringen, og han gav uttrykk for at alt som er kortreist er god klimapolitikk. Han utfordret blant annet på om det går an tenke seg bonden som en del av løsningen på klimautfordringen. Robert Mood understreket og at lokal beredskap må vektlegges sterkere, inklusiv matvareberedskap.

I sitt foredrag tok han og opp viktigheten av å utøve godt lederskap. – Omsorg må og handle om at det må settes krav, – sa  Mood. Han poengterte blant annet at å ta ansvar for seg selv, og må innebære at man tar ansvar for andre. Han gav og klart uttrykk for at det må gis en trygghet for at det er lov å gjøre små feil, for på den måten unngår vi de store feilene. Mange av de fremmøtte hadde både spørsmål og kommentarer til foredraget til Mood, og det ble en god dialog mellom salen og han. Robert Mood avsluttet med å gi uttrykk for at vi må tørre å være klarere enn hva som ofte er tilfelle i dag, og at det må bli færre rom med elefanter!

En utfordrende Robert Mood


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag