RMP veiledningshefte kan lastes ned her


Publisert: 12.09.2022

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sendte sist uke ut informasjon om de 29 RMP-tiltaka som gjelder for Vestfold og Telemark. Veiledningsheftet ble sendt ut som en PDF dokument til bøndene som mottar “Info til bonden”.

Link til veiledningsheftet for RMP 2022 i Vestfold og Telemark

Alle tiltakene er forklart, og det går frem hvilket vilkår som er tilknyttet hvert tiltak.

Veiledningsheftet og mer informasjon om RMP-tilskudd ligger også på nettsiden til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Søknadsfristen er 15. oktober (samme dag som søknad om produksjonstilskudd). Det er mulig å søke elektronisk via Altinn fra 15. september.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag